Kirkens bymisjon er i gang med et stort ombruksprosjekt knyttet til arbeidet deres med nye lokaler. Her tar de i bruk sirkulære løsninger for å få på plass nye lokaler som passer behovene til virksomheten. Vi tok en prat med daglig leder, Lars Vestnes for å høre litt om hans erfaringer med ordningen.

 Hvorfor søkte dere Klimamillionen i 2022?

- Vi søkte fordi vi satt midt i idemyldring rundt hvordan vi skulle klare å skape oss en god plass å løse vårt samfunnsoppdrag da utlysningen i 2022 var ute. Vi har som formål å jobbe med sosial bærekraft, men ønsket å realisere nye lokaler mest mulig miljøvennlig med ombruk av materialer.

 

Hva brukte dere tilskuddet til?

- Tilskuddet vårt er brukt til å sikre kvalitet i prosjektfasen gjennom innleie av profesjonell hjelp fra arkitekt, rådgivende ingeniør og byggeleder.

 

Hva er grunnen til at andre burde søke?

- Ideer som bidrar til nytekning rundt miljøløsninger og som gir samfunnsnyttig effekt er ofte vanskeligere økonomisk enn tradisjonelle metoder.  Å søke på hjelp fra klimamillionen kan være det «puffet» som gir grunnlag for å realisere ideene.

 

Hvor viktig er det med tilskuddsordninger som Klimamillionen?

- Tilskudd som kan være starthjelp for denne typen prosjekter er svært viktig. Det er ofte tungen på vektskålen ift. til å velge utradisjonelt og ikke minst tenke fremtidens miljøløsninger. Når vi fikk midler så tenker jeg at det også er bra at det ikke må være banebrytende nytekning, men å omsette ideer til handling som er den viktigste effekten.

Husk å søk klimamillionen innen søndag 21.mai

Søk Klimamillionen her!