Innbyggerinvolvering

Medvirkning

Medvirkning

Bodø kommune ønsker å lage en by med, og ikke bare for, våre innbyggere. Vi ønsker at innbyggere i alle aldre og livssituasjoner skal finne mening og livsinnhold i Bodø. Da er det viktig at du som innbygger føler at du har en reell mulighet til å påvirke de prosessene som skaper byen vår.

Byggingen av den nye bydelen, skal bidra til at Bodø skal bli en grønn og smart by i verdensklasse. Dette krever fokus på mange prosjekter samtidig – og alle må ha med seg innbyggerstemmen slik at vi som bor i Bodø er stolt av hvilke grep som gjøres, og hvilken by som skapes.

Kommuner som samskaper med sine innbyggere, står bedre rustet til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer. Det å utløse de gode idéene og skaffe seg lokalkunnskap om ulike forhold, er i stor grad en forutsetning for å lykkes. De løsningene man velger må også ha legitimitet, og aktiv medvirkning er en forutsetning for dette.

En av oppgavene til kommunen er å etablere møteplasser der kunnskap deles, tanker utfordres og spørsmål stilles, slik at vi kan:

 • motivere til samfunnsengasjement og demokratisk deltakelse
 • sikre likeverdige forhold for deltakelse i informasjonssamfunnet
 • skape nye måter for dialog og samarbeid med innbyggerne
 • legge til rette for at alle innbyggere kan delta aktivt i medvirkning

At hvem som helst kan engasjere seg og gi tilbakemelding på en enkel måte er en forutsetning for aktiv medvirkning. Å ta ordet på et folkemøte eller å lese seg gjennom mengder med dokumentasjon for så å skrive formelle uttalelser er absolutt ikke for alle. Derfor jobber vi i Bodø kommunen aktivt med å gi innbyggerne våre bedre verktøy for å bidra med sin stemme. 

På denne siden vil vi legge ut høringer og innbyggerkampanjer knyttet til utviklingsprosjekter.

Kontaktpersoner

 • Irene Mathilde Skiri

  Prosjektsjef Ny by - Ny flyplass
  Se e-post
 • Kristoffer Larsen Seivåg

  Prosjektleder arealplan ny bydel/kommunedelplan
  Se e-post