AUGMENT CITY

Et verktøy som utgjør kjernen av god digitalisering. Ved å bruke tilgjengelig data på nye måter og koble det til smart simulering og visualisering kan både kommunens beslutningstakere og befolkningen se konsekvensene av forskjellige valg. Dermed får vi bedre beslutningsgrunnlag og bedre forståelse for valgene i befolkningen.

Et eksempel på dette er gjort i Ålesund: I rushtiden kan utrykningstiden for brannvesenet være 30 minutter i verste tilfelle. På spørsmål om hvordan dette kan løses har forslag som å bygge nye tuneller eller endre eksisterende veinett blitt foreslått. Ingen av løsningene er ideelle og begge er svært kostbare.  Dyrt er det også å bygge ny brannstasjon. Ved å koble data som tilsynelatende har lite til felles, har nye løsninger blitt illustrert. Ålesund endte opp med kunne foreslå en løsning til brannvesenets utrykningstid med å utvide åpningstidene til barnehager med 30 minutt, eller be byens 32 søppelbiler jobbe utenom rushtid.

PLANPROSESSER I 3D

Under norsk lov skal alle utbyggingsplaner legges til rette for tilbakemelding og medvirkning. Men har innbyggeren et godt nok grunnlag til å forstå den endringen som planen beskriver at skal skje? Kanskje er det en ny vei, et nytt høybygg eller et helt boligfelt. Hvordan det visualiseres overfor beslutningstakerne (politikere, utbyggere osv.) og de som har rett på å mene noe er avgjørende. Vi vet alle at de tradisjonelle plantegningene ikke er spesielt godt egnet for dette.

Ved å ta i bruk en løsning som vi kaller «Innbyggerdialog i 3D», kan du bla deg rundt i 3D-modeller, velge området i kartet du vil mene noe om og så skrive din kommentar direkte i løsningen og trykke send. Som mottaker vil du kunne se hvilke områder som har fått tilbakemeldinger, følge opp tilbakemeldingene og ikke minst ha samlet alle tilbakemeldingene én digital løsning.

MØTEPLASSER

Vi tror på at magi oppstår når mennesker møtes. Derfor inviterer kommunen til en større grad av uformell medvirkning slik at historiene som virkelig betyr noe blir synlig. På det nye innovasjonssenteret KRAFT – legger vi til rette for samskaping i praksis. Her vil offentlig og privat sektor inviterer akademia, frivillighet og innbyggere til å diskutere og jobbe med tema som fremmer bærekraft, skaperkraft og livskraft for Bodøsamfunnet.

Scenario- og caseplanlegging

Kan det å jobbe med fremtiden påvirke hvordan vi forbedrer nåtiden? Scenario – og caseplanlegging er et verktøy og en metode som brukes for å fokusere på komplekse dilemmaer i et nytt perspektiv ved å vektlegge utfordringer eller muligheter man kanskje ikke ser slik dagens situasjon er satt sammen. Ved å ta i bruk denne type fremsyn, skapes strategiske samtaler på tvers av yrker, organisasjoner og sektorer – noe som gjør oss mer robust i møtet med fremtiden. Bodø kommune har et nært samarbeid med Nord universitet rundt denne typen medvirkning – og leverer skoleoppgaver for masterstudenter eller sitter i jury for High North Dialouge som har et særlig fokus på scenarioplanlegging for nordområdene.