Tap av naturmangfold er en av de største truslene menneskeheten står overfor, og norske kommuner spiller en viktig rolle i å sikre leveområder for planter og dyr.

Både byenes grønne lunger, kulturlandskapet og utmarka er viktige deler av kommunens blågrønne strukturer, og en forutsetning for at vi skal nå målene om både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Kommunen samarbeider tett med frivillig sektor og kommunens innbyggere, med å kartlegge kommunens naturmangfold, bekjempe fremmede arter og ivareta kulturlandskapet.