Gjenbruksuka i Bodø arrangeres 15. - 24. september 2023. Les mer her.

Økt gjenbruk og omstilling til en sirkulær økonomi er avgjørende for å oppnå lavutslippssamfunnet i 2050.

En stor andel av globale klimagassutslipp og naturtap er knyttet til produksjon av varer- som kjøretøy, byggematerialer, tekstiler, mat, og andre hverdagsprodukter. Det grønne skiftet og omstillingen til et lavutslippssamfunn, fører til at vi bruker flere knappe ressurser for eksempel mineraler og metaller.

I en verden der presset på naturressursene øker, er det avgjørende at ressurser brukes, og gjenbrukes, mer effektivt. Å øke levetiden til byggematerialer, elektronikk, klær og andre forbruksartikler må bli lønnsomt for at vi skal skape en bærekraftig utvikling.

Sirkulærøkonomien vil omskape lineære verdikjeder til sirkulære kretsløp, og hindre at materialer blir til avfall og går tapt. Avfallspyramiden viser hovedprinsippene i sirkulærøkonomien.