Programmet består av et bredt spekter av dyktige fagfolk fra inn- og utland! Gjennom dagen får deltakerne faglig påfyll og inspirasjon, samt erfaringsdeling med andre som er interessert i skolehager. På seminaret blir det et stort fokus på skolehagenes plass i undervisningsopplegg, og hvordan dette gjennomføre i tråd med læreplanen.

Tid: 14. juni kl.10.00 – 16.00
Sted: Bodin 4H-gård, Thalleveien 27, Bodø
Målgruppe: Besøksgårder og ansatte i skoler som har eller ønsker å etablere skolehage.

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl 09.30: Morgente, kaffi og registrering

Velkommen og info ved arrangørene

Kl. 10.00 - 12:00: Foredrag
- Mariusz Antolak (Landskapsarkitekt og lærer) og Andrzej Pakulski, Polen
- Hanna Bjørgaas (biolog).
- Innlegg fra lokale skolehagesamarbeid.

Kl. 12.00 – 12.30: Lunsj

Kl. 12.30 – 16.00: Praktisk del
Besøk i andelshage, økologisk besøkshage og
skolehage med faglig innlegg underveis. Vi har med
fagfolk med mye praktisk erfaring fra etablering
og drift av skolehager.

Seminaret er gratis. Påmelding innen 12.mai 2023 til ingeborg.tangeraas@4h.noTotalt 30 plasser. Send tilbakemelding om du trenger noen form for tilrettelegging.