Bodø kommune er opptatt av å legge til rette for trygg og sikker medvirkning. Vi starter nå med testing av en digital medvirkningsportal kalt Decidim.Ønsker du å delta, logger du på ved hjelp av ID-porten, istedenfor kun brukernavn og passord. Plattformen vil også fungere for informasjon om prosjektets eller prosessens (planer) medvirkning. Vi ønsker at denne portalen skal kunne bidra til muligheten for å gi innspill og ideer - eller innhente informasjon.

Prosjektene som tester ut plattformen er Omårdeplan Hernes bydel og EU prosjektet B Water Smart.

Sjekk det ut her:
Bodø kommune (smartbyene.no)