Bodø kommune og Nord universitet ønsker å vise hvordan vi kan lage mer liv i bydel Mørkved og inviterer lørdag 23. september til Mørkved miljø- og bydelsdag.

Arrangementet gjennomføres i tett samarbeid med  blant annet Nord universitet og Bodø kommune. Kommunen er er godt i gang med arbeidet med en ny områdeplan for Mørkved bydelssentrum. 

– Jeg er med i arbeidsgruppen som jobber med områdeplanen. Hensikten er å oppnå en fremtidsrettet og positiv utvikling av bydelssenteret. Vi skal legge til rette for ny aktivitet, næring og boligutvikling. Vi har et særlig fokus på å skape attraktive byrom mellom bygningene, sier arkitekt Hanna Landfald Hanssen ved byutviklingskontoret i Bodø kommune.

Bilde av en gate uten mennesker. Bildet er fra mørkved bydelssenter

Slitt: På sikt kommer det en ny byutviklingsplan for dette området. Førstkommende lørdag arrangeres Mørkved miljø- og bydelsdag. Velkommen! Foto: Lise Fagerbakk

Aktivitetene denne lørdagen blir fordelt på to lokaliteter; sentrum Mørkved og Nord universitet i området ved Samfunnet. Programmet finner du på nord.no.

Dagen er ment å vise fram potensialet og mulighetene som finnes i bydelssentrumet.

– Vi ønsker å synliggjøre aktiviteter og vise at gågata kan syde av folkeliv og aktivitet. Vi i Bodø kommune vil være til stede, da vi ønsker å snakke med folk om de fremtidige planene. Så kom og test hvordan bysentrum kan fungere og kom i dialog med oss over en kopp kaffe, oppfordrer Hanssen.

Bydelsdagen er en del av Gjenbruksuka og ideen kom fra Mathilde Moe Strand ved Nord universitet.

– Jeg satt på noen midler som skal gå til miljø og bærekraft, og tok kontakt med Bodø kommune for å høre om vi skulle finne på noe i Gjenbruksuka. Dermed ble vi enige om å få til noe som samler flere. Det er fint for Nord universitet å være en pådriver for aktivitet på Mørkved. Vi ønsker også at innbyggerne på Mørkved skal bli kjent med universitetet, så derfor har vi også aktiviteter på campus. Universitetet er en del av bydelen, sier Strand.

Bilde av Campus utenfor Nord universitet

Campus Bodø: Nord universitet campus Bodø er en del av bydel Mørkved. Velkommen til campus! Foto: Lise Fagerbakk

Hanssen roser henne for initiativet.

– Det var et lykketreff og helt uvurderlig at vi kom i dialog med Mathilde og Nord universitet, sier hun henvendt til Strand.

Det ses også som et lykketreff at en mengde frivillige organisasjoner og andre har sagt ja til å medvirke på dagen.

– Det er viktig at så mange organisasjoner stiller opp. De bruker av sin fritid for å skape aktivitet, sier Strand og Hanssen.

Dagen arrangeres ved hjelp av midler fra Nord universitet, Bodø kommune og Gjenbruksuka.