Nordlandsforskning leder arbeidet med det europeiske forskningsprosjektet «Hybrid energy solutions for buildings, and infrastructure» og har Bodø kommune med på laget. Prosjektet skal utvikle nye metoder for å gjøre bygg mer energieffektive og miljøvennlige. 

-  I Hybes skal vi utvikle energiløsninger som skal bidra til at bygninger produserer like mye energi som de forbruker. Dette for å muliggjøre at byer kan nå sine klima- og energimål, sier prosjektleder Bjarne Lindeløv, og fortsetter: 

- Disse skal vise hvordan bruk av fleksible og fornybare energisystemer kan gjøre at vi oppnår målet om å etablere nullutslippsnabolag. Energisystemene testes i kombinasjon med energilagring, med fokus på utfordringer i arktiske områder, sier prosjektleder Bjarne Lindeløv. 

Hybes-nettverket avbildet på flyplassen i Bodø

På bildet: Bjarne Lindeløv og resten av Hybes-nettverket samlet på flyplassen i Bodø

 

Tester løsninger på kommunale Bodø-bygg 

Bodø kommune skal teste energiløsninger på kommunale bygg. I første omgang skal Mørkvedbukta skole og Stadiontunet sykehjem brukes som case i forskningsprosjektet. 

- De kommunalt eide byggene har allerede tatt i bruk moderne energiløsninger. I prosjektet skal det utforskes hvordan Mørkvedbukta skole sin solenergi kan kombineres med energibrønner, og hvordan Stadiontunet sykehjem kan ta i bruk solcellepaneler. Dette kan bidra til at husene kan produsere like mye energi som de bruker, sier Julie Hinderaker Hagevik,  prosjektleder for forskning og utvikling i Ny By Ny Flyplass. 

Avansert teknologi  

Bodø kommune er i besittelse av en digital tvilling av byen. Denne skal brukes aktivt i prosjektet. Tor Gausemel Kristensen jobber med flere EU-prosjekter i Bodø kommune, og bruker verktøyet aktivt for å visualisere data.

- En digital tvilling av Bodø er en slags visuell kopi av byen. Vi skal bruke teknologien for å måle og visualisere energiforbruket til bygningene som er med i prosjektet. 

- På denne måten kan vi vite hvor mye strøm byggene bruker, og hvor mye de selv må produsere. Dette kan hjelpe oss å forstå hvilke løsninger som kan implementeres for å målet om nullutslipps nabolag.