Det sier prosjektleder og miljørådgiver Ingrid Bay-Larsen i Bodø kommune som sammen med leder for plan- og miljøutvalget i kommunen, Håkon Møller, håper på stor oppslutning om Bodø kommunes miljøpris også i år.

Bred målgruppe
De vektlegger at målgruppen for prisen er veldig bred.

– Målgruppen er egentlig hele Bodø-samfunnet, alt fra enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser, bedrifter, kunstnere – alle som på sin måte bidrar til bærekraftig utvikling i Bodø og som har gjort en særlig innsats det siste året, sier Håkon Møller.

I fjor kom det inn nærmere 30 forslag til kandidater.

– Det var veldig mange gode kandidater i fjor, og alle kan meldes inn på nytt, men det må tas utgangspunkt i aktiviteter og prosjekter det siste året, sier Bay-Larsen.

Høye ambisjoner
Miljøprisen har som formål å stimulere til nytenkning, nye løsninger og ringvirkninger av klima- og miljøtiltak.

– Det handler om å konkretisere svarene på de utfordringene vi står overfor med tanke på klima og miljø. Bystyret har vedtatt ambisjonene, men det er ingenting som løses uten en bred innsats fra hele lokalsamfunnet. Vi er avhengig av at alle bidrar med sitt, sier Håkon Møller.

– Vi har høye ambisjoner i Bodø kommune for en grønn samfunnsomstilling.  Vi ønsker med denne prisen å berømme de som går foran og synligjør konkrete løsninger, sier Ingrid Bay-Larsen.

Gjenbruksuka
– Vi ønsker å være med å feire de framskrittene som gjøres og den innsatsen som legges ned hver dag, og det som bidrar til å gjøre Bodø bedre – enten det er gjenbruk, matproduksjon eller omstilling i næringslivet. Med miljøprisen håper vi å skape engasjement og positivitet i møte med utfordringer som er alvorlige, og at det ikke nødvendigvis er veldig dyrt eller veldig vanskelig å gjøre en forskjell, sier Håkon Møller.

Utdelingen av miljøprisen skjer i forbindelse med Gjenbruksuka 2023 – som går av stabelen i Bodø 15. – 24.  september.