- Hensikten med seminaret var å søke inspirasjon fra andre aktører som har lyktes med denne type arbeid. Flere kommuner har jobbet lenge med å styrke kunstfeltet og har gode helhetlige planer for finansiering og samarbeid mellom privat og offentlig sektor, sier Ingrid Bay-Larsen, arrangør og klimarådgiver i Bodø kommune.

Foredragsholdere på seminaret var Berit Kirksæther, Seniorrådgiver i Trondheim kommune, Nina Mathisen, Kunstrådgiver i Tromsø kommune. Disse har mye erfaring med å forvalte kunst i offentlig rom.

Sammen med dem var Anne Beate Hovind, Styreleder for prosjektet Flytårnet Fornebu, og universitetslektor ved OsloMet. Hun har vært med på å realisere flere kunstprosjekter i Oslo-området. Noen eksempler er Bjørvikas offentlige rom, Kunsthall Oslo, og Losæter.

Bodø kommunes klimarådgiver Ingrid Bay-Larsen mener det er viktig å lage rom for kunst i byutvikling.

- Det gir oss mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan våre omgivelser er utformet, og hvordan byrommet kan være gode eller dårlige møteplasser for folk, og fortsetter:

- Kunst kan også være med å fortelle en historie om stedet, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Det kan også hjelpe oss å reflektere over samfunnsspørsmål som for eksempel klima og miljø.

Bodø kommune har i 2022 fått midler fra KORO (Kunst i offentlige rom) til forprosjektet, FlyFugl. Hovedsøknaden til prosjektet sendes inn 1.februar 2023.

- Vi søker om støtte til å involvere kunstfaglig kompetanse i planleggingen av den nye bydelen, og til å utvikle retningslinjer for kunst i offentlige rom.

- Vi søker også om støtte til å få kunstnere til å dokumentere verdien av natur, i tillegg til å få finansiering til kunstprosjekter som aktualiserer gjenbruk av betong.  I dagens samfunn har vi generelt sett lite gjenbruk av ressurser, og vi kaster veldig mye. Ved å fokusere på betong, kan vi også vise potensialet som ligger rett foran oss, sier Ingrid Bay-Larsen.

- Med kunstnere på lag, ønsker vi å rette fokus mot de store mengder betong, infrastruktur og bygninger vi overtar fra forsvaret og Avinor. Potensialet for gjenbruk er stort, dette mulighetsrommet ønsker vi å utforske sammen med kunstnere, avslutter hun.