Plast er et svært nyttig og godt materiale som vi har bruk for i mange sammenhenger.

Det har svært gode egenskaper som har bidratt til å gjøre boliger mer energieffektive, helsesektoren tryggere og matvarer mer holdbare. Men problemet er at det har fått et enormt omfang og at vi overforbruker og misbruker plast som emballasje til alle mulige produkter.

Plast er på den ene siden ressurskrevende å produsere samt at det er kort vei før det ender opp som avfall. Selv om Norge har et godt system for avfallshåndtering, og at nokså lite kommer på avveie fra eksempelvis husholdninger, så utgjør det store avfallsmengder som må håndteres.

Løsningen totalt sett er at vi må være smartere og få ned forbrukt mengde, for dermed både redusere plast på avveie samt mengden som må håndteres som avfall.

Noen tiltak for å få til dette må finne sin løsning på et nasjonalt nivå, mens det er andre tiltak som kan iverksettes lokalt.

Bodø kommune har for første gang utarbeidet en handlingsplan mot plast for å fokusere på nettopp de ting vi kan gjøre selv lokalt. Dette som en betydelig tjenesteleverandør på mange områder, men også som samarbeidspart og premissleverandør på mange arenaer.

Se vår nye Handlingsplan mot plast 2022-2023 her.