- Hva har dere brukt midlene til?
-  Tilskuddet har gått til arbeidet med Løvold Havpark, sier Stig-Endre Elvevoll, leder for Innovasjon og forretningsutvikling i Løvold Solution

- Midlene ble brukt i forbindelse med oppstarten av det vi kaller Innovativt Partnerskap. Det er et samarbeid med mange aktører inn mot eiendomsprosjektet Løvold Havpark som Norconsult, Lala Tøyen, Gunvald Johansen, Elektro, Nilsson, Innovasjon Norge, Bodø Energi og BDO.

- Dette ble gjort for å få smarte og miljøvennlige løsninger inn allerede i skisseprosjektet, og bidro til å gi enda bedre forutsetninger for å lykkes med prosjektet og forbedre vår bestillerkompetanse. Vi har fortsatt gode samarbeid med flere av disse aktørene, som for eksempel BDO, sier Stig-Endre

- Var det enkelt å søke midler gjennom Klimamillionen?
- Søknaden var veldig grei å forstå og fylle ut, så det er helt sikkert overkommelig for de fleste, Sier Stig-Endre.

 

Søk midler gjennom Klimamillionen

Klimamillionen har som formål å stimulere aktører i Bodøsamfunnet til å bidra til at vi når utslippsmålene våre, og tilpasse varer og tjenester til framtidige markeder.

Bodøsamfunnet skal redusere sine klimautslipp med 70 % innen 2030. Bodø kommune ønsker næringslivet med på laget og ønsker søknader fra lokale næringsaktører som vil kutte klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette kan eksempelvis være å utvikle tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjon i samfunnet.