Kompetanseforum er en samarbeidsarena hvor lokale aktører i bygg- og anleggsbransjen, energisektoren, forskningsmiljøer og offentlig sektor møtes for å se på mulighetsrommet knyttet til realisering av et nullutslippsområde.

- Formålet med dette er å inspirere hverandre til utvikling innenfor bærekraft generelt, og nullutslippsområder spesielt, samt avdekke hva som kreves for å lykkes. Det hjelper også næringsutviklingen, og skor oss bedre for fremtidens krav. Det igjen vil gjøre oss bedre rustet til å lykkes med utviklingen av ny bydel Hernes i Bodø, forteller prosjektsjef for Ny by – Ny flyplass, Irene Skiri.

Temaet sirkulære bygg og nabolag engasjerte lokalt næringsliv, med 72 påmeldte deltakere fra 37 virksomheter.

I kompetanseforum fikk næringslivsaktørene servert en rekke fag- og inspirasjonsforedrag om sirkulære nabolag, ombruk av byggematerialer, hvordan kartlegge for ombruk, og forbildeprosjekter med høy grad av gjenbrukte materialer. Foredragsholdere fra Nordic – Office of Architecture, SINTEF, FutureBuilt og Statsbygg delte kunnskap og erfaringer. I tillegg delte Trondheim kommune sine erfaringer med etablering av et gjenbrukslager for brukte materialer.

Stig-Endre Tryggestad Elvevoll fra Løvold fant kompetanseforumet inspirerende

- Innleggene var veldig lærerike, og de ga meg flere idéer til hvordan vi kan håndtere relevante eller lignende problemstillinger i Løvold Solution og spesielt i Løvold Havpark. Det er inspirerende å høste erfaringer og kunnskap fra aktører som kommer fra andre deler av Norge, eller verden for den saks skyld, sier han.

Konferansen ble avsluttet med en workshop for å se nærmere på; hvem skal etablere Bodøs markedsplass for brukte byggematerialer, og hvordan?

Workshopen ble ledet av CityLoops ved Tor Gausemel Kristensen og hans kollega Eirik Lerum Vigerust. Målet var å komme frem til en felles løsning for gjenbruk av materialer. Tor Gausemel Kristensen i CityLoops forklarer det slik:

- Kall det gjerne et FINN.no for overskuddsmaterialer i bygg og konstruksjonsprosjekter. Tanken er at frigjort materiale fra bygg og anlegg ikke skal bli vurdert som avfall, men som ressurser for andre prosjekter. Et markedssted for slike ressurser vil tilgjengeliggjøre en transaksjon mellom for eksempel et rivingsprosjekt og et byggeprosjekt som pågår samtidig.

Bodø kommune har store ambisjoner om økt grad av sirkulærøkonomisk håndtering av materialer og det er et mål at dette verktøyet skal bidra til å nå ambisjonene. Kristensen fortsetter med å fortelle hvorfor kommunens rolle i dette er viktig.

- For at Bodø kommune skal kunne fasilitere til at et markedssted etableres, er det behov for innspill fra der kompetansen ligger – hos næringslivet. I workshopen var vi spesielt opptatt av hvordan en slik løsning både kan være miljømessig, finansielt- og sosialt bærekraftig.

En av de som deltok på kompetanseforumet var Kevin Christensen, Leder for Prosjekt og Eiendomsutvikling i Student i Nord. Han er positiv til etableringen av en arena for samhandling mellom ulike fag og aktører/sektorer.

- Det var en vel gjennomført samling. Det var gode foredragsholdere og vi for vår del fikk nytte av dette forumet. Veldig fornøyd med Statsbygg sitt innlegg som viste til et håndfast verktøy som vi kan bruke i etterkant, avslutter han.