– Vi har ambisiøse klimamål, og dette en begynnelse med bruk at av denne typen fyllmasse i veibygging, sier Rakel Hunstad, prosjektleder i Ny by-ny flyplass.

SPARER MILJØET

Det er Bodø kommune som er ansvarlig for utbyggingen i Hernesveien, som først og fremst gjelder utskifting av vann og avløp. Og det er i grøftesystemene at man skal gjenbruke betong som fyllmasse. Entreprenøren Mesta skal gjøre jobben for Bodø kommune. - Vi får gjenbrukt betong som ellers ville blitt avfall og vi unngår lang transport av mange tusen kubikk masser og sparer dermed store klimagassutslipp. Dette får vi til gjennom strenge miljøkrav fra byggherre og godt samarbeid med alle partene i prosjektet. Vi håper gode erfaringer herfra vil føre til at denne typen løsninger også brukes i andre prosjekter fremover, sier Trond Mellem, prosjektleder i Mesta AS. Rakel Hunstad i Ny by-prosjektet i Bodø kommune legger til; – Igjennom Ny by – ny flyplassprosjektet står vi på trappene av en utvikling av 2 900 dekar nye sentrumsnære arealer for ny by- og næringsutvikling. Dette er på størrelse med hele Bodø sentrum og plassmyra/City Nord-området. Det er derfor viktig at vi allerede i dag kommer i gang med å utvikle og ta i bruk løsninger og forretningsmodeller som bidrar til et mer gjenbruk av ressursene i samfunnet.

TETT SAMARBEID

Bodø kommune og Nordland Betong har allerede et tett samarbeid både i Betongklyngen Concrete Innovation Cluster og Circulus-prosjektet om rensing og gjenvinning av betong. Ny by – ny flyplass prosjektets omfang og kompleksitet gjør at tett samarbeid med en rekke aktører i næringslivet er viktig. Kunnskap og kompetanseutvikling er nøkkelen om vi skal lykkes med å realisere ambisjonene for Ny bydel og samarbeid på tvers av sektorer gjennom klynger og utviklingsprosjekter er viktige arenaer for læring.

– Nordland Betong mener Hernesveien-prosjektet er et solid og viktig gjennomslag for økt bruk av resirkulert betong. Store mengder knust betong, opptil så mye som 40-50 000 tonn, skal benyttes i prosjektet i Hernesveien. Dette er et viktig skritt i retning av en mer gjenbruk av for betongen. Det er helt i tråd med våre ambisjoner om å levere miljøvennlige betongløsninger, sier Tore Mosand, daglig leder i Nordland Betong.