Først publisert av molobyen.no

- Gjennom «Curated Urban Nature: Kunstpause!» skal vi nå skape pit-stops og ta i bruk et helt nytt område i byen. Gjennom involvering skal vi skape noe som får folk til å stoppe, tenke og bli inspirert til diskusjon og videre påvirkning av hvordan Bodø by skal utformes for fremtiden, sier stedsutvikler Moa Björnson i Molobyen.

Visjonen er å engasjere unge stemmer i byutviklingen. Molobyen blir et pilotområde for kunstprosjektet i søken etter å skape levende og dynamiske byrom mens forvandlingsprosessen i bydelen pågår. Prosjektet er et samarbeid mellom Bodø2024, Molobyen, Bodø kommune, Kulturkollektivet Bodø og kunstner Gøran Moya.


Bruke byrom og inspirere til innbyggerinvolvering

For prosjektleder Camilla Helgesen i Bodø kommunes satsning «Dyrka lokalt» er det å kunne samarbeide om et prosjekt som «Curated Urban Nature: Kunstpause!» både viktig, riktig og spennende.

- Jeg tror dette prosjektet blir et viktig løft for kunst i offentlige rom i Bodø, sier Helgesen, som mener det er viktig for den langsiktige byutviklingen å lage gode byrom som er tuftet på sterk økologisk og sosial bærekraft, i tillegg til samskaping og involvering på tvers av fag og målgrupper. Prosjektet har også bred forankring på tvers av flere avdelinger i kommunen.

- I grøntområdene vil vi arbeide med aktuelle tema som knytter sammen naturmangfold, urbant landbruk, overvannshåndtering og parkmiljø med det kunstfaglige, for eksempel gjennom byhage med dyrka mat, moseskulptur, blomstereng, frukttrær og infiltrasjonsbed, forteller Helgesen.

Målet er gode, tilgjengelige byrom som folk vil være i og bruke.

- Jeg gleder meg virkelig over støtten fra KORO og til å jobbe videre med dette sammen med lokale kunstnere, samarbeidspartnere og andre inspiratorer. Det er både viktig, riktig og spennende å koble ulike stemmer og la de påvirke utviklingen av byen vår, sier Helgesen.

Byplansjef Annelise Bolland sier prosjektet åpner nye dører

- Prosjektet gir gode muligheter for medvirkning fra barn og unge om hvordan nærmiljøet kan bli godt og fint. Det åpner også for fokus på kunst i våre byrom og omgivelser, noe som er etterlengtet.


Viktige stemmer

Björnson mener det er viktig å engasjere unge stemmer, de som vil være voksne når bydelen er fullt utbygget.

- Samtalene, aktivitetene og holdningene som etableres i dag vil være med på å bestemme hvordan fremtidens Bodø vil bli seende ut. Derfor er medvirkning, kulturinnflytelse og kunstnerisk virksomhet avgjørende for å bygge en bærekraftig bydel. Og gjennom kunst, midlertidige installasjoner og aktiv deltakelse skapes en arena der et stort mangfold av befolkningen får ta del i den offentlige dialogen og være med på å prege byutviklingen, sier Björnson.  

Målene med «Curated Urban Nature: Kunstpause!» er at minst fem offentlige plasser i Molobyen blir «kunstpause-steder», der unge innbyggere aktivt har deltatt i utformingen, at møteplassene struktureres slik at de tiltrekker seg ulike målgrupper på tvers av sosial bakgrunn, alder og etnisitet, og at minst to av plassene skapes i grønne lommer i bydelen.

- I tillegg at ungdommenes budskap og interesser formidles kunstnerisk på de utvalgte stedene, og at ungdommene selv har vært med på å velge ut hvilke steder som skal brukes. Vi ønsker at byens innbyggere på en konkret måte tar del i og diskuterer kunst, kultur, bynaturen og bærekraft i byutviklingen - samt etablerer holdninger som strekker seg forbi kulturhovedstadsåret 2024, sier stedsutvikleren.


Et prosjekt som traff blink

Kurator Gøran Moya mener prosjektet «Curated Urban Nature: Kunstpause!» traff midt i blinken.

- Jeg vet ikke om andre lignende prosjekter som har høstet så stor støtte tidligere, så dette prosjektet traff midt i blinken. Av alle prosjektene som fikk støtte fra KORO, var dette det som fikk mest, sier Moya, som for mange er kjent som Bodøs mest innflytelsesrike gatekunstner.  

- Det har liksom vært min greie å jobbe med offentlig kunst, gjøre den tilgjengelig for folk. Som Up North hvor det handlet om veggmaleri og skulpturer - og senere prosjekt 67 med mobile visningsrom. For meg er det spennende å sette kunst inn i nye sammenhenger, og det vi skal gjøre nå er nytt i Bodø, sier kuratoren.

Han forteller at kunst i offentlighet er ment for å engasjere folk, aktivisere byrom og samtidig skape en kunstnerisk opplevelse.  

- Nå skal jeg sette meg godt inn i dette prosjektet og kartlegge muligheter. Det er en unik greie, og for meg som kurator er det veldig interessant at Camilla Helgesen er involvert, at det er fokus på det grønne inn i det urbane. Går vi tilbake til Up North så var det urbane uttrykk ut i naturen. Jeg liker den kontrasten, sier Moya.

Han mener det også blir spennende å trekke inn unge stemmer inn i «Curated Urban Nature: Kunstpause!».

- Det er de som er voksne når bydelen står ferdig, og det er viktig å lytte og få input fra de som ser verden fra et annet ståsted. I tillegg er dette et viktig prosjekt på vei inn mot Bodø som kulturhovedstad i 2024, men også videre etter kulturhovedstadsåret, sier Moya.