Av Mats Olsen, for urbantlandbruk.no

Bodøværinger vil lære om urban dyrking

Det er ingen tvil om Bodøværingene har fanget opp trenden innenfor urbant landbruk sier Camilla Helgesen i Bodø kommune. Før sommeren arrangerte vi et webinar der tema var urban dyrking. Vi fikk over 500 deltakere på kurset. Det var en respons over all forventing. Vi kan trygt kalle dette en braksuksess sier Camilla.

Byutvikling med bærekraft i sentrum

I Bodø har vi et sterkt fokus på bærekraftig byutvikling. Det skjer mye positivt, blant annet innenfor urbant landbruk. Det er mange prosjekter på gang. Vi har en byøkologisk besøkshage med 30-årsjubileum i år. Vi har også andelslandbruk med to avdelinger og parsellhage med 170 familier, og over 50 på venteliste, sier Camilla

- Bodø kommune er også veldig heldig som har Vågønes landbrukseiendom svært sentralt beliggende i Bodø. Mye aktivitet skjer her allerede, og vi jobber med å utvikle denne grønne oasen videre og gjøre den enda mer tilgjengelig for innbyggerne.

- Vi etablerer blomstereng på kommunale arealer, og vi legger til rette for ville polinatorer. Vi er også i gang med pilotskolehager for å inspirere til flere skolehager sier Helgesen.

- Satsingen på urbant landbruk er godt forankret i bystyret, og inngår i flere tverrfaglige arbeidsgrupper i kommuneadministrasjonen slik at tematikken løftes opp i arbeidet med utvikling av parker, lekeplasser og byrom, og tas med i arbeidet med arealplan, handlingsplaner og veiledere. Jeg tror akkurat det er viktig for å lykkes med en satsing på dette temaet.

Flere ser viktigheten av matproduksjon

 - Pandemien har også aktualisert tematikken i forhold til matproduksjon, og matsikkerhet. Folk ser hvor viktig matforsyningen er. Samtidig tilsier klimaendringene at en må produsere mat der en kan. Vi ser at Bodøfolk også har fanget opp dette. En viktig del av prosjektet vårt er å skape bevissthet rundt matproduksjon og hva som ligger bak det å produsere maten vår sier, Camilla. I 2024 er Bodø Europeisk kulturhovedstad og arbeidet med urbant landbruk er også en sentral del i dette arbeidet.