Urbant landbruk er en del av Bodø kommunes satsing på lokalmat og matsikkerhet, folkehelse, inkludering og medvirkning, klima og miljø, entreprenørskap og en bærekraftig byutvikling. Det er opprettet en egen tilskuddsordning for å styrke kunnskapsutviklingen og oppmuntre til mer urbant landbruk, og i 2023 er potten på 200 000 kr.

Det kan gis støtte til for eksempel opparbeidelse av spiselige felleshager, takhager, skolehager, oppføring av dyrkekasser, drivhus, hønsehus og bikuber. Det legges særlig vekt på aktiviteter som bidrar til å inkludere mange og skape sosiale arenaer.

Alle med et organisasjonsnummer kan søke, så lenge prosjektet gjennomføres i Bodø.

Søknadsfrist er 15.mars 2023!

Urbant landbruk kan bidra til:

  • sosiale møteplasser og at naboer blir kjent med hverandre
  • inkludering av flyktninger og innvandrere
  • at barn (og voksne) lærer hvor maten kommer fra
  • sommerjobb for ungdom
  • egendyrka og ureist mat
  • gode leveområder for ville, pollinerende insekter
  • livsglede og trivsel
  • vakre og grønne oaser i bymiljøet
  • nye løsninger for hvordan vi produserer mat

 Søk her!