Stikkene ser helt like ut, men til forskjell fra de gamle plaststikkene er materialet norsk gran fra Geilo. 

 Handlingsorientert Håkon Møller

- Dette er gøy og viser at byteknikk er handlingsorientert i denne saken, sier Håkon Møller, leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.  

Han fremhever at dette er et tiltak som er satt raskt i gang som en del av kommunens handlingsplan mot plast som ble vedtatt av bystyret 10. februar i år. 

- Her beveger vi oss fra et oljebasert produkt og til et rent naturprodukt. Dette er det grønne skiftet i praksis, sier Møller.  

Miljøgevinster 

I dette pilotprosjektet skal det settes ut 50 av de nye og miljøvennlige veistikkene på en strekning langs Soløyvannsveien. 

- Vi tester dette ut nå og er spente på resultatet, sier Per-Øyvind Kilvik, fagarbeider ved byteknikk i Bodø kommune, som nå skal sette ut de nye veistikkene.  

Han påpeker flere mulige miljøgevinster ved å bruke veistikker av tre.  

- Vi ser ofte at veistikkene knekker og da blir den nederste delen stående igjen i bakken og blir ofte liggende igjen i naturen, sier Kilvik og sier videre at de er spente på å se hvordan de nye veistikkene tåler å stå langs veiene.  Soløyvannsveien

Samme dimensjon 

De nye veistikkene er laget av norsk gran - et organisk materiale med høy gjenbruksgrad, som også kan brytes ned i naturen. 

Hver stikke består av to deler som er limt sammen. Dette for å gi stikkene bedre stabilitet og holdbarhet. 

Brøytestikkene er rødmalte med miljømaling, og har samme dimensjon som plaststikker.  

Utformingen gir like god synlighet for brøytesjåfører og andre som ferdes langs veiene.

Gamle veistikker av plast

12.000 veistikker 

Veistikkene er påsatt refleks.  

- Refleksen er fortsatt laget av et plastmateriale, men vi har fått melding om at det jobbes med å få på plass en nedbrytbar, miljøvennlig refleksvariant, sier Kurt Arne Johnsen, seksjonsleder vei hos byteknikk ved teknisk avdeling. 

Bodø kommune setter ut cirka 12.000 veistikker hver høst, langs kommunale veier.   

Johnsen sier prisene på de nye veistikkene er konkurransedyktige.  

- Vi er første kommune i Norge som tester ut akkurat denne typen veistikker av norsk gran, og det synes vi er litt ekstra stas. Dersom vi ser at dette pilotprosjektet blir en suksess og veistikkene er av tilstrekkelig kvalitet, vil vi erstatte dagens plaststikker med denne type limtre-veistikker, allerede fra høsten av, sier Kurt Arne Johnsen.  

Pilotprosjekt