Når den nye flyplassen får et nytt område vil det stå 4200 betongplater igjen. Med utgangspunkt i dette har Bodø muligheten til å spille en rolle i det grønne skiftet, og ønsker derfor å finne en løsning på hvordan vi kan bruke betongplatene på nytt.

For å engasjere til medvirkning har vi derfor satt sammen et tverrfaglig team som skal gi betongplatene nytt liv. Teamet vil bestå av en sammensatt gruppe av personer med ulik kompetanse i alle aldersgrupper. Dette teamet vil få full frihet til å utarbeide en idé for hva som skal skje med platene – med én hake. Teamet skal låses inn i et rom hvor de vil få bare syv timer til å sammenstille en plan. Hvilken løsning for fremtiden vil teamet finne for betongplatene? Resultatet presenteres i bygg- og anleggsarrangementet, torsdag formiddag, 10. juni i Stormen. 

Publikum er velkommen til å se på teamet arbeide fra butikkvindu i sjøgata 6.