Hvorfor har de forsket på elver lurer du kanskje på?

Vi når ingen klimamål om vi ikke tar vare på livsgrunnlaget vårt, nemlig naturen og vannet. På grunn av arealbruksendringer, har mange mindre bekker blitt lagt i rør rundt omkring i byen.

Elevene har fått i oppdrag å analysere to av elvene vi kjenner til som fortsatt er åpne; Bodøelva, en viktig og kjent elvepark i Bodø og Beretselva, en mindre kjent bekk på Mørkved.

De har gått elvelangs og blant annet registrert søppel, forurensing, fine og mindre fine steder, og selvsagt undersøkt om det er liv i og langs bekkene.

Elevene skal presentere sin egen stedsanalyse og fortelle hvorfor vann er så viktig i en by, og hvordan vi kan forme en by med tanke på vann og grønne uteområder.