Hva skjer når unge og eldre blir brakt sammen i tenkinga om en framtidig bærekraftig by for alle? Arrangementet «Byen vår» vil involvere innbyggere i Bodø på tvers av generasjoner og bruke kafedialog som metode for å diskutere hvordan en by for alle kan realiseres.  Hvordan ser en by for alle ut, hvilke hensyn må vektlegges for at byen skal være «for alle»?

Arrangementet er for inviterte skoleklasser og grupper av pensjonister

Arrangør: forskningsprosjektet «En samskapende bærekraftig by», https://www.an.no/bodo-en-barekraftig-og-samskapende-by/o/5-4-1367256 , et samarbeid mellom Nordlandsforskning, Nord universitet og Bodø kommune.