Husker du Bodø kommune hadde en kampanje i høst? Hvor vi ba innbyggerne gi oss innspill og tilbakemeldinger på prosjektforslag om hvordan de nye byen vår kan bli - Nå skal vi visualisere idéene dine!

I byplanleggingen bruker vi et visualiseringsverktøy til å illustrere, simulere og eksperimentere med hvordan vi kan utvikle Bodø i fremtiden. Nå inviterer vi dere til en virtuell rundtur i Bodø by, og har designet ulike forslag til noen konsepter i den nye bydelen basert på innspill fra Bodøs befolkning og fra profesjonelle aktører. Vi skal fly rundt i byen og se hvordan deler av den bydelen kan bli.

Vi skal også se på byens boliger, trafikk, utslipp, befolkningsutvikling, arbeidsplasser og mer, og hvordan vi bruker teknologi for en bærekraftig byutvikling.

Med oss har vi Luftfartsmuséet som skal fortelle som hva de ønsker å gjøre med Anlegg 96, samt Nordlandsforskning som skal simulere for oss hvordan befolkningen i Bodø kan utvikle seg i fremtiden.

Alt blir visuelt presentert i en tredimensjonal modell av Bodø, og vi inviterer deg til å ta del i planleggingen av en ny og bærekraftig bydel. Vi tar imot innspill og ideer under arrangementet, og visualiserer de i den ny byen!

Arrangementet passer for alle innbyggere i Bodø.
Begrenset plasser.

Arrangementet vil også sendes live fra Stormen Bibliotek - lenke blir lagt ut her.