Her kan publikum stille spørsmål under arrangementet.

Nordlandsforskning og Nord Universitet har invitert professor Kate Raworth til å fortelle om "The Doughnut Economy" (smultringøkonomien). Professor Kate Raworth er forfatter av den internasjonale bestselgeren «Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century economist”. Boka har blitt oversatt til over 20 språk, og har inspirert et bredt publikum.

Hun vil presentere hvordan en by/kommune kan gå over til en mer sirkulær tenking i hele sin kommunale planlegging hvor formålet ikke lengre nødvendigvis er økonomisk vekst, men heller trivsel.

I bolk 2 vil Marie Winsvold fra Hav Eiendom presentere deres erfaring med å benytte smultringøkonomien som modell for bærekraft i utvikling av Grønlikaia i Oslo. Deretter vil et sammensatt panel diskutere hvordan man kan muligheter og utfordringer med å tilnærme seg en slik tankegang i Bodø.

Program:

Bolk 1 (på engelsk):

13:00-13:30 Presentasjon av model for smultringøkonomi (Professor Kate Raworth)

13:30-13:50 Dialog og spørsmål til Kate Raworth

Bolk 2 (på norsk):

13:50-14:00 Smultringmodell i en norsk kontekst. Erfaringer fra Oslo (Marie Winsvold, Hav Eiendom)

14:00-14:30 Panel debate and questions

Panel:

•             Marie Winsvold (Hav Eiendom)

•             Anita Skog (Seniorrådgiver NHO Nordland)

•             Håkon Møller (Leder Plan- og miljøutvalget, Bodø bystyre)

•             Henrik Dagfinrud (Programsjef Bodø 2024)

•             Annelise Bolland (Leder byutvikling, Bodø kommune)
 

Moderatorer vil være Tanja Ellingsen (Nord Universitet) og Bjørn Vidar Vangelsten (Nordlandsforskning).

Arrangementet sendes også digitalt. Lenke finner du på denne siden når det nærmer seg, og på Bodø kommune sin Facebook.