Hva kan bidra til en mer miljøvennlig og grønnere måte å reise på? Er det selve teknologien som skal bidra til miljøpositive reisevaner? Eller er det menneskene, deres adferd og smarte bruk av teknologi som er løsningen? Og hva kommer først? Smarte teknologiske løsninger eller smarte reisevaner?

Dette er noe som Smartere Transport Bodø prosjektet, i samarbeid med Kobla AS, forsøker å finne ut av.

Smartere Transport Bodø innleder med å vise hvilken type teknologi som kan bidra til miljøpositive reisevaner, i form av kollektivtransport, sykkel, gange og mikromobilitet. 

Kobla viser hva deres applikasjon har av løsninger, og hva som skal til for å synliggjøre effekten av dine reisevaner. Målet er å bruke adferdspsykologi i form av nudging og gamification for å få til adferdsendring. 

I løpet av Nyby festivalen vil Kobla la Bodøs innbyggere teste ut deres applikasjon. Den viser hva som må til for at du skal få miljøpositive reisevaner. Funn, resultater og statistikker som kommer frem av denne testen vil bli fremvist.  

 Det blir en spørsmål-og-svar-runde der vi ser nærmere på hva adferdspsykologi, nudging og gamification er, og hvordan dette kan brukes i reisesammenheng. Dette blir etterfulgt av en Kahoot med konkurranse som omhandler reisevaner. Her er det mulighet for å vinne premier som passer til grønne reisevaner.  

Arrangementet vil også sendes live fra Stormen Bibliotek - lenke blir lagt ut her.