Vi trenger flere unge stemmer i beslutningsprosesser og samfunnsdebatten, vi trenger unge i styreverv og vi trenger unge som føler de blir sett og inkludert. Men hvordan kan du og din bedrift være døråpnerne som gir de unge en grunn til å bli igjen her nord? 

Hvilken innsikt har de unge gitt oss og hvilke konkrete mulighetsrom peker de på for deg å ta tak i! Kjære næringsliv, kom på lunsj i ny by-festivalen, så skal vi lære deg å gi plass til de unge!

På programmet:

Unge stemmer – De representerer fremtiden, men hva vet vi om dem? Ingvild Kielland Brox

Hva betyr mest når unge voksne i Nord-Norge gjør sine valg om livsstil, fritid, utdanning, jobb og bosted?

Sparebanken i Nord-Norge har via samfunnsløftet satt fokus på hva unge i alderen 18-34 ser slags utfordringer og muligheter i Nord-Norge.

Nå har vi bygget tunnel, hvem skal bygge bro? Et studentperpsektiv på Bodæ. Adrian Kirkeby Reftun

Befolkningsnedgang og et universitet i vekst. Tilsynelatende et problem og løsning på problemet i samme setning.

Hva skal til for å skape universitetsbyen Bodø, hvor også studentene blir igjen etter studietiden? Studentorganisasjonen i Bodø kommer med sine betraktninger på hvordan vi sammen kan få dette til. 

Hvorfor gi unge en plass rundt bordet? Stine-Mariell F. Hansen

Unge arbeidstakere kan være endringsvillige, utfordrende og kreative resssurser. Fortsatt ser man at denne gruppen er sterkt underrepresentert eller fraværende i styrer.

Dette innlegget blir holdt av Bodø 2040, og kommer med konkrete tips til hvordan vi kan skape en by som satser på de unge.

 

Vi serverer lunsj!

Arrangør: Bodø kommune i samarbeid med unge stemmer prosjektet til Sparebanken 1 Nord-Norge.