Lyst å se roboten som passer på deg når du blir syk?

I kveld kan du nemlig se en demo av roboten vår Evondos som benyttes i digital hjemmeoppfølging!

Viste du at Bodø kommune er en av de fremste i landet når det kommer til bruk av teknologi i helsetjenesten?

For å imøtekomme morgendagens behov for helsetjenester i befolkningen, blir kommunene nødt til å tenkte nytt og innovativ på hvordan helsetjenestene skal leveres.

Bodø kommune har de siste årene jobbet mye med hvordan tjenestene kan digitaliseres og fornyes.

I denne sesjonen vil man presentere Bodø kommunes satsning på eHelse og Velferdsteknologi. Samt demonstrere en rekke løsninger, blant annet hvordan kommunen har testet og innført «Digital Hjemmeoppfølging» for kronisk syke, som også har blitt brukt som et hjelpemiddel under pandemien.

Kom å se og hør hvilken teknologi som benyttes!