Bodø 2024 og Bodø kommune inviterer deg inn i det som skal bli den nye bydelen vår når flyplassen flytter. Eventet vil finne sted i et shelter på dagens flyplassområde. Her skal vi vise et eksempel på hvordan vi kan ta i bruk flyshelterne som vil stå igjen, i vår fremtidige bydel.

Tema er Bodø i overgang. Vi røper ikke noe mer - begrenset plasser så første til mølla!

Du møter opp utenfor Stormen Bibliotek, og blir transportert med buss til flyshelteret og tilbake igjen til Stormen Bibliotek etterpå. 

Det blir to deler, meld deg på første eller andre busstur:
- Første buss går kl 18.50 og du er tilbake kl 19.50.
- Andre buss går kl 20.00 og du er tilbake kl 21.00.

Møt opp 10 min før bussen går.

Arrangører: Bodø2024, Avinor og Bodø kommune