Bodø kommune, BRUS og Bodø næringsforum inviterer til en workshop for å få innspill innenfor næringsutvikling til det kommunale planarbeidet.

Kommunen er i gang med å planlegge nytt byutviklingsområde på dagens lufthavnområde gjennom en kommunedelplan (planlagt vedtatt 2022). I tillegg har kommunen nylig varslet oppstart av kommuneplanens arealdel (planlagt vedtatt 2022).

 Sentrale problemstillinger det ønskes innspill på:

  • Hvilken type næring bør etableres hvor i kommunen?
  • Hvilken næring skal vi ha i ny bydel?
  • Hva er de største behovene nå og i fremtiden?
  • Hvilke krav og forutsetninger settes av etablerere?
  • Hvorfor velges ikke Bodø?

 
I møtet blir det en kort intro om de aktuelle planprosessene. I tillegg skal Asplan Viak og DRMA på oppdrag fra BRUS, Bodø Kommune og Norsk Industri presentere ideer til urban industri i fremtidens byområder. 

Det legges ellers opp til gruppearbeid for å få samlet inn innspill.

10:15 - Introduksjon til kommunens ambisjoner og planprosessene v/Bodø kommune

10:35 - Urban industri v/DRMA/Asplan Viak

  • Spørsmål og kommentarer

11:15 - Workshop

Workshop vil foregå fysisk og digitalt.