For næringslivet
Bodø kommune og FME ZEN (forskningssenteret for nullutslippsnabolag i smarte byer) arrangerer workshop om hvordan byggene våre blir en integrert del av et fremtidsrettet energisystem og nullutslippsområde.

Norsk klima- og energipolitikk skal fremme gjennomføringen av omstilling til et lavutslippssamfunn. Økt elektrifisering av samfunnet er utpekt som et sentralt virkemiddel for å kutte utslipp av klimagasser i Klimakur 2030. I tråd med Parisavtalen har Norge, sammen med EU, ambisiøse mål for kutt i klimagassutslippene. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Videre har Bodø kommune vedtatt mål om å redusere klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030.

I denne sammenhengen spiller  områder med høye klima- og energiambisjoner er en nøkkelrolle. Ny by – ny flyplassprosjektet har som ambisjon at et av de første delområdene i Ny bydel skal planlegges og realiseres som et nullutslippsnabolag. Det vil si et område med meget høye energi- og klimaambisjoner. Derfor har vi blant annet fokus på det å tenke helhetlig rundt planlegging av fremtidige byområder hvor områdeperspektiv, et fremtidsrettet og integrert energisystem, forsyningssikkerhet og en fleksibel, miljøvennlig energiforsyning ligger til grunn. I denne workshopen skal vi fokusere på hvordan vi skal jobbe videre for å realisere de ambisiøse klima- og energiambisjonene knyttet til Ny by – ny flyplass, utviklingen av Ny bydel og første delområder.

Ikke fått påmeldingslenke og ønsker å delta? Send epost til rakel.hunstad@bodo.kommune.no