Det er cirka 30 arrangementer under festivalen som starter tirsdag 8. juni og varer til og med torsdag 10. juni.

Arrangementene varierer i alt fra besøk i fly-shelter, 3D-visualisering av Bodø, debatt om Bodøs identitet, foredrag om grønnere reisevaner, impro-teater basert på ideer fra innbyggerne - og mye mer.

- Endelig kan vi invitere til fysiske arrangementer. Det vil selvsagt være begrensinger på antall deltakere, så derfor anbefaler jeg å være raske med å melde seg på arrangementer du ønsker å få med deg. Det vil også være mulighet til å få med seg flere av arrangementene digitalt, sier Kristina Robinson, kommunikasjonsrådgiver i Bodø kommune.

Smittevernreglene er selvsagt nøye ivaretatt.

- Vi passer på at det er tilstrekkelig avstand mellom folk. Publikum blir registrert ved inngang, og håndspriten er godt synlig, sier Robinson.

Råd og veiledning

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier at samfunnet nå kan gradvis åpnes igjen for sosial deltagelse.

- En forutsetning for det, er at det skjer på en smittevernmessig forsvarlig måte. Arrangementene under Ny by – festivalen er glimrende eksempel på aktiviteter som kan gjennomføres uten at det blir økt risiko for smittespredning.

Om du planlegger et offentlig arrangement, kan kommunen hjelpe med råd og veiledning.

Se hele programmet her.