− Vi er svært godt fornøyd med at årets miljøpris har fått så stor oppmerksomhet i det lokale næringslivet. Det viser seg at vi har truffet godt, og de ti næringslivsaktørene vi nå sitter igjen med, dekker et vidt spekter av virksomheter.

Det sier Kristoffer Larsen Seivåg, en av jurymedlemmene som representerer Bodø kommune. I tillegg til Bodø kommune er Klimapartnere Nordland, Bodø næringsforum og Bodø ungdomsråd representert i juryen. 

− Det er første gang Gjenbruksuka deler ut miljøpris i Bodø, og det det høye antallet nominerte viser at miljøengasjementet i byen er stort, sier Seivåg. Han tror utdelingen av en miljøpris vi inspirere til å tenke bærekraftig, og ser fram til å dele ut miljøprisen til en verdig vinner.

Utdelingen av årets miljøpris skjer under konserten med Arktisk filharmoni i Stormen konserthus fredag 9. september klokken 1100-1300.

Dette er juryens ti finalister:

Innstrandens IL og renovering av Bestemorstua
Relativt lite prosjekt, men mange gode løsninger til lav kostnad, og til etterfølgelse. Blant annet:

o   4 Varmepumper er installert.

o   All belysning er skiftet til LED og sensorstyrt lys, samt nattsenking og termostatstyrte el ovner.

o   Alt av kjøkkenutstyr er anskaffet brukt.

o   Møblement er mottatt brukt fra Helse Nord, og 150 konferansestoler er levert lokalt til opptrekking og gjenbruk.

Corponor – Norrøna Apartments
Transformasjon av Norrøna hotell med fasadevern, til bygg med kontor og boliger.

o   Eksempelprosjekt på gjenbruk av gammelt betongbygg som tilfredsstiller TEK17 på alle områder

o   Gjenbruk av løsøre/møbler, og ombruk av materialer fra eksisterende bygg

o   Store CO2 besparelser

o   Variert botilbud med sosiale møteplasser

Vågønes andelslandbruk
Skiller seg ut ved at det blir storskala produksjon, også på nordlige breddegrader.

o   Lavterskeltilbud

§  For folk som ikke nødvendigvis bruker all sin energi og tid, men store resultater.

§  Deltagelse etter evne

o   Deling av landareal og arbeidskraft

o   Bred målgruppe

Egna
Et senter med en samling av aktører som tilbyr tjenester og varer innenfor ombruk og sirkulærøkonomi

o   Unikt og framoverskuende konsept

o   Banebrytende nasjonalt

o   Inkluderer et bredt spenn av aktører.

o   Sosial møteplass.

Bodø Grønt
Bodøs første markedshage som leverer til restauranter og forbrukere med abonnementsordning

o   Drives for hånd etter biodynamiske og økologiske prinsipper som ivaretar jordsmonnet

o   Ledestjerne i et etterspurt marked

o   Viser mangfoldet i dyrkingsmuligheter for ulike matvareprodukt i nord

o   Viser at det er mulig med egne og enkle midler, og godt holdningsskapende arbeid

Omatt Gjenbruksverksted
Forbildeprosjekt for gjenbruk av hvitevarer

o   Gir nytt liv til kasserte el-apparater gjennom reparasjon eller ombruk av deler.

o   Også et sted for opplæring gjennom å være læringsbedrift

o   Er også et tilbud for arbeidstrening og tilpasning til arbeidslivet

Kirkens bymisjon
Tilbyr en rekke ulike bærekraftige og sosiale tjenester

o   Arbeidstiltak og læring gjennom blant annet Pedalen sykkelverksted og Ren by søppelrydding

o   Matstasjonen henter overskuddsmat fra butikker som brukes i egen kafé og deles ut til sårbare grupper i befolkningen

o   Skattekammeret tilbyr gratis lån av sports- og fritidsutstyr til barn og unge

Nofir
Gjenvinning av avfall fra fiskeri- og havbruksnæringen fra hele verden

o   Hindrer utslipp med produksjon av ny plast i produkter, og begrenser mengden avfall

o   Gjenvinning av plast til råmateriale til nye, nyttige hverdagsprodukter

o   Prosjekt for oppsirkulering der brukte fiskenett blir til nett innenfor ulike sportsgrener

Nordland betong
Jobber aktivt med forskning og utvikling for produksjon og gjenbruk av fremtidens betong

o   Tar inn resirkulert betong til produksjon av ny

o   Produktutvikling for å øke levetiden til betongkonstruksjoner

o   Testing av metoder for å gjenbruke betongmasser