Avinor offentliggjorde denne uken et plandokument for byggeprosjektet om ny lufthavn i Bodø. Plandokumentet inneholder masse informasjon om hva som skal skje fremover, og hvordan lufthavnen skal se ut når det etter planen står ferdig i 2029.

Byggestart for ny lufthavn er 2024. Anbudskonkurransen for prosjektet kunngjøres 2. januar 2023.

Sjekk ut hjemmesiden til avinor for oppdatert og nyttig informasjon underveis i prosjektet:

https://avinor.no/nylufthavnbodo