Anna Bjørklund Eide er nylig utdannet naturforvalter, og skal jobbe med skog-og viltforvaltning fra høsten 2022.  Før det skal hun ferdes mellom Bodøs bytrær.

Vi har tatt en prat med Anna om hvorfor trær er viktige i bybildet.

Hvordan kartlegger du trær?

- Det første jeg gjør er å bestemme sorten på treet, så måler jeg omkretsen rundt treet, og så måler jeg høyden på treet med en høydemåler.

Hvorfor er det viktig å vite noe om trærne vi har i byen?

- Det er viktig for å bevare de eksisterende trærne, sånn at de ikke blir hogd ned. Samtidig er det viktig å skape god grønnstruktur i byen. Trærne bidrar med diverse økosystemtjenester, og er veldig viktig for innbyggerne våre.

Hva er forskjellen på ulike typer trær?

- Det er fordeler og ulemper med forskjellige typer trær. Ulike tretyper er gode på forskjellige ting. I Bodø er det mye Svensk asal som er veldig vind-tolerant. Mens andre trær tar opp mer CO2, for eksempel hengebjørk. Store gamle trær er veldig gode til å ta opp overvann, sier Anna, og fortsetter:

- Trær med mye blomster, for eksempel selje produserer mye pollen på våren, og er veldig viktig for pollinerende innsekter. Bier og humler trenger den maten på våren for å komme i gang. Frukttrær som morell, eple og kirsebær er viktige trær for biologisk mangfold, i tillegg til store gamle trær som for eksempel alm.

Hvorfor må vi ha trær i byen?

- Bytrær spiller en sentral rolle i bymiljøet og bidrar med en rekke økosystemtjenester. Trærne hjelper oss med overvannshåndtering, hindrer erosjon og flom. De regulerer lokalklima, forbedrer luftkvalitet og lagrer CO2.

- Trærne tar også en del av støyten til vann- og avløpsnettet, og sånn kan vi unngå overbelasning. Hvis det regner mye over lang tid, kan det være en fare for det. Når vi har mange trær i et område, vil de ta opp vannet både gjennom røtter og blad. Spesielt hvis bladet har ei stor krone. Det er også en av grunnene til at vi måler kronedekket. Da kan vi vite hvor mye vann bladet klarer å ta opp, sier hun og tilføyer:

- Når vi har trær i byen, skjermes også husene våre for støy og vind.

Hvordan blir du mottatt ute i felt?

- Når jeg er ute og kartlegger forstår ikke folk hva jeg holder på med. Noen går forbi og ser rart på meg, mens andre er tøffe nok til å spørre hva jeg gjør. Når jeg forteller merker jeg et stort positivt engasjement. Mange tror jeg skal kappe ned trærne, og blir positivt overrasket når de forstår hva jeg egentlig gjør.

Kan vi kalle deg for Bodøs egen tre-guru?

- Jeg vil si at jeg er ekspert på tresorter i Bodø. Jeg har jo nærmest et personlig forhold til nesten hvert eneste tre, ler Anna.