Da du landet med flyet i den europeiske kulturhovedstaden landet du så å si midt i byen, ikke sant? Du kan gå fra flyplassen til hotellet. Slik har det vært de siste 75 årene av Bodøs historie – en flyplass som har levd nært på byen og gjort veien ut i verden kort for oss som bor her. Og slik skal vi fortsatt ha det, men nå skjer det store endringer. 

Bodø skal i tiårene som kommer gjennomføre et av Europas største byutviklingsprosjekter. Bodø skal bli enda mer attraktiv for mennesker som vil leve det gode liv nord for polarsirkelen. 

Største hjemmetapet 

Flyplassen har vært viktig for Bodø. Den har vært base for det norske Forsvaret og NATO. Flybasen skapte 1000 viktige arbeidsplasser i byen vår. Bodø blir kalt flybyen i Norge, og det er mye takket være en lang og innholdsrik historie i luftfart. 

I 2012 ble Bodø påført det største hjemmetapet noensinne. Stortinget bestemte at flybasen skulle flyttes fra byen – vi ville miste alle arbeidsplassene. I dag, i 2024, er basen lagt ned. Hva valgte Bodø å gjøre i disse årene med usikkerhet om framtida og store omveltninger? Nei, vi satte oss ikke ned og sutret og syntes synd på oss selv. Vi gjorde det vi alltid har gjort. Vi valgte å finne sammen og å se mulighetene. 

Som bildet over viser tar flyplassen, og Forsvarets flybase, halvparten av arealet på halvøya hvor Bodø by ligger. Byutviklingen har opp gjennom årene hatt dårlig plass, og det har vært for lite landområde til by- og næringsutvikling. Selve flystripa har også vært i dårlig forfatning, og det har lenge ligget i kortene at det er behov for en grundig rehabilitering. 

Utvikle ny bydel 

Beslutningen om å flytte flybasen fra Bodø og behovet for arealer for by- og næringsutvikling satte tankene i gang hos våre framsynte politikere og næringslivsledere. Ideen om å flytte hele flyplassen flere hundre meter kom opp. Hvis flyplassen ble flyttet lenger ut mot havet, frigjør det stor plass til boliger og næringsliv – til framtidsrettet byutvikling. Det var en lang og hard kamp for å få ideen til å bli virkelighet, men politikerne i Bodø sto samlet. De nødvendige beslutningene ble tatt både i Bodø og hos nasjonale myndigheter. I 2023 kom den siste beslutningen på plass, da Avinor, som skal bygge ny lufthavn, fikk den siste biten i finansieringen på plass.  

Flyplassen skal flyttes 1500 meter ut mot havet. 300 hektar utviklingsareal blir frigjort, tett på dagens sentrum, jernbane, havn og ny lufthavn. 

I dag: 

Illustrasjon/kart/oversiktsbilde som viser plasseringen av flystripa i dag.

I framtida: 

Illustrasjon/kart/oversiktsbilde som viser plasseringen av flystripa i dag framtida

Framtidas Bodø 

Bodø har hatt en jevnt voksende befolkning gjennom flere tiår. Det er likevel en stor utfordring å beholde unge i byen. 

Næringslivet går godt, og det er stor optimisme i mange bransjer. Arbeidsledigheten er svært lav, og det er vanskelig å fylle behovet for arbeidskraft.  

Ny by, ny flyplass-prosjektet skal, sammen med satsing på kultur og utvikling av byens sentrum, øke Bodøs attraktivitet både hos dagens og nye beboere, investorer og næringsliv.  

Bodø har høye klima og miljøambisjoner. Hernes, som den nye bydelen heter, skal bygges ut som nullutslippsområde. Det er sterkt søkelys på energi og klima, mobilitet og nytenkende byplanlegging. 

Det vil ta tiår før hele området er utviklet, og det planlegges derfor i et 50-årsperspektiv. Bydelen kan romme 30 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser når det er ferdig utbygd. 

De første arealene vil være klare for salg i 2025. Selve området overtas av Bodø kommune når ny lufthavn er ferdig i 2029/2030. Da starter utviklingen for fullt. 

Den store mangelen på næringsarealer, løses med Hernes. Her får byen tilgang på store arealer som gir muligheter for mange nye arbeidsplasser og bedrifter – framtidsrettede og konkurransedyktige arbeidsplasser som vil øke byens tiltrekningskraft både på dagens unge innbyggere og til å skaffe nye innbyggere. 

Bodø kommune er med i flere store forskningsprosjekter som skal bidra til at vi når ambisjonene. Både EU-finansierte prosjekter, og nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.  

Bodø kommune ivaretar planlegging av området, og har sammen med Nordland fylkeskommune etablert et eiendomsselskap som i 2029/2030 skal overta, utvikle og selge eiendommen videre. Vi er stadig på jakt etter nye samarbeidspartnere. 

Velkommen til vår levede kulturhovedstad! 

Mer informasjon:

Nettside: nybybodo.no

Kontaktpersoner:

Direktør for samfunn og næring, Daniel Bjarmann-Simonsen, telefon 99 22 90 08 

Prosjektleder for ny by, ny flyplass, Irene Skiri, telefon 99 51 17 89