Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø.

Informasjon

Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø. 

- Vi har brukt noe som heter StoryMaps, som er et veldig flott verktøy å bruke for å lage presentasjoner med både tekst, bilder, videoer – og interaktive kart, sier Sveinung Bertnes Råheim.

- Vi ønsker å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig og håper dette fortellerkartet kan være til inspirasjon og vekke nysgjerrigheten hos folk, og ikke minst vise fram noe av det flotte naturmangfoldet som vi har rundt oss her i Bodø, sier Ingvild Gabrielsen.

Naturtyper og rødlista arter

Presentasjonen «Naturen i Bodø» inneholder interaktive kart, med bilder og fakta om lokal natur i Bodø - ulike naturtyper og rødlista arter.

Det er egne segmenter om for eksempel Saltstraumen og Havørna, og om mer ukjente og sjeldne arter som trives i Bodø som for eksempel flueblom og elvemusling er beskrevet.

- Flueblom er en orkidé som er lokalt vanlig i Bodø, men som er sjelden nasjonalt, sier Råheim.

Inspirasjon

De to påpeker at målgruppen for dette er allmenheten – både innbyggere og besøkende i Bodø.  

- Det er mye fakta, men teksten er likevel ikke preget av fag-uttrykk. Informasjonen skal være på et nivå som er lett tilgjengelig for folk, samtidig som det gir mulighet til et dypdykk, sier Sveinung Bertnes Råheim og fortsetter:

- Vi har fått tilgang til dels unike bilder og vi vil rette en stor takk til fotografene som har stilt bildene til rådighet.

Innholdet er hentet fra pålitelige kilder, med lenker til nyttige nettsider for mer informasjon.

- Vi håper at dette kan være til inspirasjon for bruk i for eksempel i skolene her lokalt. Ser vi at dette blir en suksess, så kan det godt hende at det blir laget flere, lignede presentasjoner, sier Ingvild Gabrielsen.

Trykk på bildet under for å gå til fortellerkartet Naturen i Bodø

Trykk på bildet for å gå til fortellerkartet Naturen i Bodø