Elever ved Bodin og Bodø videregående skole har gått elvelangs fra Bodøsjøen til Maskinisten og fra Møkvedvedlia til Mørkvedbukta. Det er klasse 1D og ST1B ved Bodø videregående skole, samt ST2E ved Bodin videregående som har utført denne viktige stedsanalysen for Bodø kommune.

Elevene fikk i oppdrag å analysere to av elvene vi kjenner til som fortsatt er åpne; Bodøelva, en viktig og kjent elvepark i Bodø og Berretsbekken/Galterelva, en mindre kjent bekk på Mørkved.

Elevene har gått elvelangs og har blant annet registrert søppel, forurensing, fine og mindre fine steder, og selvsagt undersøkt om det er liv i og langs bekkene.

Prosjektet «Alle bekker små gjør byen vår grønnere» ble presentert i Stormen under Ny byfestivalen den 10.juni.   

- Viktig dokumentasjon

Ungdommene presenterte et solid stykke arbeid dokumentert gjennom muntlig fremføring, bilder og video. 

  • Nederst i saken kan du se video og bildeserie fra elevenes presentasjoner

- For oss som jobber med byutvikling i Bodø kommune er dette viktig dokumentasjon og innspill som vi tar med oss videre i arbeidet med utvikling av byen og tettstedene i Bodø kommune. Ungdommelig blikk på naturområdene og elvene våre fra de som skal bo og leve i Bodø i fremtiden er skikkelig bra. Det er ikke usannsynlig at noen av disse 60 ungdommene skal jobbe med byutvikling og være med å forme byen vår fremover. Det håper vi virkelig, sier Marit Elveos, rådgiver ved Byutvikling i Teknisk avdeling i Bodø kommune. 

Har tatt vannprøver 

Elevene har på sine turer sett på fine og mindre fine områder, undersøkt om det er liv i og ved elvene/bekkene, sett på naturmangfold og registrert søppel.

I Berretsbekken ble det tatt prøver for å dokumentere næringsinnholdet.

- Vi når ingen klima- og miljømål om vi ikke tar vare på livsgrunnlaget vårt, nemlig naturen og vannet, sier Marit Elveos. 

Her kan du se presentasjonene i opptak: 

 

 

Bodøelv

Turveien langs Bodøelva er godt kjent blant innbyggere i Bodø men det er ikke gitt at alle  krinkler og kroker er kjent. Ei heller egentlig de kvalitetene som er langs elva.  Vi går på tur og oppdager  og ser litt hver og en av oss. Bodøelva har mange funksjoner; som viktig vannvei, leveområde for dyr og planter, ferdselskorridor fra Bodømarka til sjøen og ikke minst viktig rekreasjonsområde for opplevelser og fysisk aktivitet. 

Berretsbekken/Galterelva

Elva fra Mørkvedlia til Mørkvedbukta heter Beretselva eller Galterelva. Den er en mindre kjent elv på Mørkved. Litt gjemt og glemt, men med en viktig funksjon å føre regnvann og smeltevann fra Mørkved til Saltenfjorden. Elva har de samme tilleggsverdiene som Bodøelva, men er ikke ei elv som er er brukt til rekreasjon og opplevelser. En konklusjon fra arbeidet til elevene er at elva trenger å restaureres og det må gjøres en opprydding av søppel langs elva.  Opprydding er et viktig tiltak for å kunne beskytte og bruke elva til formålet å føre rent vann fra Mørkved til Saltenfjorden. Elva er også et viktig element i landskapet og bør løftes opp fra gjemselen.

Her er en bildeserie: