Bodø kommunes overordnede klimamål er at Bodøsamfunnet skal oppnå 70% utslippskutt innen 2030, kommunens bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025, og innen 2030 skal hele bygg- og anleggsvirksomheten være utslippsfri. Disse ambisjonene har blitt arbeidet frem i samarbeid med flere store byer i Norge, og bærer navnet Storbyerklæringen. 

- Gjennom å tilslutte oss storbyerklæringen signaliserer vi at vi tar ambisjonene våre på alvor, sier Espen.  

- Kommunen har store muligheter til å påvirke utslippene innen bygg og anlegg. Vi kan stille krav ved anskaffelser, for eksempel til gjenbruk av materialer. Det samme gjelder for utslippsfrie alternativer til anleggsmaskiner, transport og oppvarming.  

Hvorfor er dette viktig?  

- Det skal bygges mye i Bodø fremover. Byen rustes opp, det skal bygges ny flyplass og ny bydel. Ved å stille klimakrav bidrar vi til grønn konkurransekraft i regionen.  

- 10 år etter at de første elbilene kom til Norge selges det knapt rene fossilbiler. Jeg tror anleggsbransjen vil bevege seg i samme retning, og det er nå vi har mulighet til å være i forkant, sier Espen.

Følger ambisjonsnivået utviklingen? 

- Dette er en klassisk “høna og egget” - problemstilling. Løsningene finnes, men kanskje ikke så langt nord. Entreprenører og leverandører ber oss stille krav og vise at vi er forpliktet til det grønne skiftet, det er det vi nå gjør.  

- Våre krav og tydelige signaler til markedet bidrar til å redusere risikoen for leverandører som vil investere i klimavennlige løsninger. Investeringer i fremtidsrettet teknologi skal lønne seg sånn at vi møter fremtidens krav på en god måte.