Samtidig er det noe forlokkende ved å ikke avsette store deler av uteområdene til asfalt, og en bil som strengt tatt står i ro i 15-20-24 timer i døgnet. Slippe å dra på service, bytte dekk, betale for kjente og ukjente utgifter «jasså kardangen har sviktet… igjen?!». Bil gir kanskje en følelse av frihet, men ofte også mye bekymring.

I den nye bydelen «Hernes» har vi ikke tenkt å sette av for mye plass til biler, vi vil ha mer plass til liv og grønt. Da må vi tenke nytt (eller gammelt…?) om  hvordan vi flytter på oss. De aller fleste foretrekker å gå hvis det er kort nok. Da må vi bygge slik at bygningsmassen består av en blanding av funksjoner slik at det vi skal til sjelden er for langt unna. Det må være fint å gå, ­korte veger, spennende omgivelser og med spennende mener vi ikke med livet som innsats-spennende. Vi mener variert arkitektur, spekket med snarveger og alternative ruter, trær og natur inn i byen som ikke bare er dekorativt, men også har funksjon for håndtering av klimaendringer med våtere vær.

Så vil det selvsagt være slik at det ikke alltid er hensiktsmessig å gå dit man skal, det er da den helhetlige tilnærmingen til mobilitet kommer inn. I forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for Hernes har vi skrevet en mobilitetsplan. Denne sier noe om hva vi må ta hensyn til når vi utvikler Hernes videre. Hvordan må vi tenke for å få til et mindre bilavhengig samfunn? Kjernen er å tenke at alle folk er forskjellige og mange reiser er også forskjellige. Da er det lurt å ha med seg at alle spørsmål ikke trenger å ha samme svar. Vi må ha et transportsystem som er fleksibelt nok til å dekke ulike behov, og vi må tenke hele reisekjeder.  Alt kan ikke løses i en arealplan, så vi håper flere blir med på laget ved å tenke grønn mobilitet, og tilby helhetlige løsninger for å dekke folks forflytningsbehov.

Så hva skal vi bruk pengene vi slipper å benytte på bilhold til? Kanskje noe skal gå til et abonnement som gjør at du har ulike sykler, biler, bussturer, taxiturer tilgjengelig til de reisene hvor du trenger det, men resten det skal jeg bruke på… (fyll inn selv).

Mobilitetsplanen ligger nå på høring sammen med kommunedelplan for Hernes og kan leses her.