Det er snart to år siden dialogkonferansen Utslippsfrie anleggsplasser i nord ble arrangert i Bodø, i regi av AVINOR, Statens vegvesen og Bodø kommune. Siden den gang har mye skjedd – Bodø har fått sin første grønne anleggsplass i Sjøgata, AVINOR har annonsert samspillsfase høsten 2023 for en av sine største entrepriser, IRIS er i ferd med å teste ut mellomlager for gjenbruksmasser, og risikoen for å satse grønt forsetter å synke. Bli med – og bli oppdatert på noen av de lokale og nasjonale prosjektene, som satser på innovasjon og morgendagens løsninger.
 
Frist for påmelding fredag 4. mars. Av praktiske hensyn ber vi om bekreftelse på din deltakelse så snart som mulig. 
 
Påmelding: KLIKK HER

Dersom det er andre i din bedrift/organisasjon som ønsker eller bør delta kan du videresende invitasjonen slik at de kan registrere seg via påmeldingslenken. Alternativt kan Hans Lien kontaktes på epost: hans.lien@bodo.kommune.no  
 
Deltakelse på arrangementet er gratis.
 
Hva er Kompetanseforum 
Kompetanseforum er en samarbeidsarena for lokale aktører i eiendom-, bygg- og anleggsbransjen, energisektoren, forskningsmiljøer og offentlig sektor. Sammen ser vi på mulighetsrommet knyttet til realisering av et nullutslippsområde, samt identifiserer behov for samhandling og kompetanse. Kompetanseforum skal bidra til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktige i det grønne skiftet.