Det betyr at RamSalten våtmarkssenter nå er en satelitt under Besøkssenter Nasjonalpark Nordland BNN, noe som blant annet innebærer:

• Faglig samarbeid

• Samarbeid om utarbeidelse av nye naturveiledningsopplegg i skoler

• Samarbeid om markering av merkedager og aktivitetsdager

• Styrking av kommunikasjon/informasjon om Sjunkhatten Nasjonalpark til reisende/besøkende. Ikke bare fysisk utstilling, men også tilstedeværelse med muntlig informasjon.

Benny Sætermo og Laila Ingvaldsen fra Besøkssenter Nasjonalpark Nordland (BNN) var nylig innom for å sette opp infotavle om Sjunkhatten Nasjonalpark på våtmarkssenteret.

Hele våtmarkssenteret får ny utstilling i tillegg til den som nå har kommet opp om Sjunkhatten. Åpningsdato for hele den nye utstillingen er ikke helt fastlagt ennå.