Endringer i klima krever også endringer i hvordan vi jobber med forvaltning av vann. Bodø kommune er med i EU-prosjektet B-Watersmart, og gjennom dette prosjektet samarbeider vi med flere Europeiske byer. Sammen med disse skal vi finne løsninger for vannsmarte samfunn.

B-watersmart handler ikke bare om overvann. Vi har blant annet satt opp vannmålere som kan fortelle oss om lekkasjer i drikkevannsnettet. Dette er viktig kunnskap når vi jobber med utvikling av byen. Da kan vi for eksempel kartlegge hvor det er fare for overvannsflom i fremtiden. Prosjektet har som mål å legge til rette for å utvikle vannsmarte samfunn, og denne uka har vi også hatt kurs i blågrønn verdiskapning.

Håkon Møller, Leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune, har deltatt på seminaret og understreker viktigheten av kompetanseheving innenfor feltet.

– God overvannshåndtering er nødvendig for å tilpasse oss et villere og våtere klima, men kan også hjelpe oss med å ta naturen inn i byen. Ved å spille på lag med naturen kan vi fordrøye vannet, få en mer mangfoldig byøkologi og bidra til økt trivsel hos oss mennesker. Jeg er veldig glad for at kommunen forsterker innsatsen på dette området

 – Bystyret har både vedtatt en egen temaplan for overvann og fått på plass bestemmelser for dette i ny KPA (kommuneplanens arealdel) som vi vedtok før sommeren. I sum vil dette bidra til en grønnere by som er bedre rusta for klimaendringene. Jeg gleder meg til å se konkrete resultater av kommunens arbeid med overvann.

Les mer om B-watersmart her:

https://bit.ly/3dMr4mg