Fredag 9. september ble Miljøprisen delt ut for første gang i Bodø kommune. Utdelingen fant sted i Stormen kosnerthus, og ble akkompagnert av en konsert med Arktisk filharmoni. Ordfører Ida Pinnerød delte ut prisen sammen med klima- og miljørådgiver Ingrid Bay-Larsen.

Blant 10 finalister, var det til slutt markedshagen Bodø Grønt som stakk av med seieren. Juryen trakk blant annet frem at Bodø grønt er Bodøs første markedshage som leverer til restauranter og forbrukere med abonnementsordning. Den drives for hånd etter biodynamiske og økologiske prinsipper som ivaretar jordsmonnet. Vinneren er en ledestjerne i et etterspurt marked, og viser mangfoldet i dyrkingsmuligheter for ulike matvareprodukt i nord. Bodø grønt viser at det er mulig med egne og enkle midler, og godt holdningsskapende arbeid.

- Det er en ære å bli tildelt Bodø kommune og Gjenbruksukas første miljøpris! Det er flere aktører som har jobba lenge for et bedre lokalt og bærekraftig matsystem her i Bodø, og det er et godt fellesskap å være i, sier Grunder i Bodø grønt, Gaute Terjesson.