Navn: Irene Skiri           
Alder: 58
Fra: Opprinnelig fra Rauma i Romsdal, men bodd i Bodø siden 1986
Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø
Stilling i prosjektet: Prosjektsjef Ny by Ny flyplass

 

  1. Hvordan ble du en del av prosjektet? 

    Ble rekruttert som ny prosjektsjef mai 2018 etter at tidligere prosjektsjef Daniel Bjarmann-Simonsen ble utnevnt som statssekretær
     
  2. Hvorfor ble du en del av prosjektet? 

Fordi dette er noe av det mest spennende en kan være med på både lokalt og nasjonalt nå –Å være med på å forme byen og skape grunnlag for nye arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet i tiårene fremover synes jeg er svært givende. Ellers er dette komplekst og utfordrende faglig, med bredt tverrfaglig samarbeid, og det liker jeg.

  1. Hva er det viktigste for deg når vi skal utvikle den nye byen?

At vi skaper en god og attraktiv by for alle som skal bo og arbeide her og for miljøet og klimaet, samt at vi har godt samarbeid med innbyggere, næringsliv og organisasjoner for å oppnå dette sammen.

  1. Hva synes du er mest spennende med prosjektet?

At det er så variert, komplekst og tverrfaglig - og berører hele samfunnet. Og så er det fantastisk å jobbe sammen  med så mange flinke fagpersoner😊

  1. Hva gjør du for å koble av fra jobb?

Jeg drar på hytta, går fjellturer, løper, treffer venner, leser bøker – eller av og til gjør jeg ingenting