Navn: Marit Elveos
Alder: 57
Fra: Steigen
Utdanning: Sivilingeniør ( fra høyskolen i Narvik og Luleå Tekniske Universitet)
Stilling i prosjektet: Rådgiver teknisk infrastruktur. 

Hvordan ble du en del av prosjektet?
Jeg søkte på en stilling som rådgiver med ansvar for koordinering av all av infrastruktur under bakken, samt et ansvar for å få på plass en strategi for overvannshåndtering i Bodø. 

Hvorfor ble du en del av prosjektet?
Veidekke Entreprenør la ned prosjektkontoret i Bodø og jeg måtte ha ny jobb. Var klar for det. Spennende arbeidsoppgaver var viktigste kriterie. Jeg har tidligere jobbet i rådgiverbransjen (Norconsult) og utførelse ( Veidekke) men ikke vært i offentlig sektor. Det fristet og spesielt med et så spennende prosjekt som utvikling av en ny bydel, i et så langt perspektiv. Det var avgjørende for at jeg søkte jobben.

Hele prosjektet er et stort restaureringsprosjekt, av et område som har vært helt lukket siden 1950. Deler blir fortsatt avstengt for Bodøs befolkning, men mye åpnes. Nært sentrum, nært alt. Det er unikt. 

Hva er det viktigste for deg når vi skal utvikle den nye byen?
Vi må sikre at vi "plukker ned" målsettingene våre til tiltak. Mennesket i sentrum, smart byplanlegging og skape en attraktiv by, både for næringslivet og for alle som bor her. 

Hva synes du er mest spennende med prosjektet?
Teknisk infrastruktur (og overvann) er viktig da det kobler samfunnet og byen sammen. Det gjør oss også sårbar. Men det som gjør oss mest sårbar er at vi har "koblet naturen fra" : Natur og vann må være premissgiver i ethvert utbyggingsprosjekt. Det vil si at bygg og uteanlegg må plassers ut fra hvor en best ivaretar naturen og vannet på tomta. Når vi bygger i sentrum bør uterom tillegges "nesten" like stor vekt som bygget. 

Det å veldig spennende å bidra til å sette fokus på at grønnstruktur kan inneholde så mange funksjoner, og at vi må holde fast på målet om å skape sammenehengende grønnstruktur som kobler byen med Bodømarka og kysstien ( som er på gang).

Naturen er best på overvannshåndtering og ved å sikre mer bynatur gir det oss så mange tilleggsfunksjoner som vi ikke alltid tenker på. Trær for eksempel, som tar opp vann fra både blader og røtter, og med det avlaster et sprengt avløpsnett med fremmedvann. Treet renser lufta, skjermer for sol og vind, og ikke minst er bolig for pollinerende innsekter. Og det skaper trivsel. Det er fint å gå i en gate eller gangvei med natur for læring  og opplevelser underveis. Den kan inneholde historie og/eller kunst, som gjør at en vil gå eller sykle der. Sammenhengende grønnstruktur bidrar til å koble oss på naturen igjen. 

Det er også spennende å løfte opp viktigheten av tidlig planlegging av tekniske infrastruktur. Vann, avløp, strøm og avfall krever arealer over bakken som må planlegges smart fra tidlig fase. Omfanget av infrastrukturen under bakken er enorme, verdiene likeså. Det hadde vært spennende med en 3D modell av underverden:-). 

Det er gøy å jobbe tverrfaglig. Det er så mye kompetanse rundt om, internt i kommunen, hos rådgivere, entreprenører og byutviklere som vi dele ved å legge til rett for samhandling. 

Jeg har jobbet som rådgiver innenfor fagområdet miljø i mange år, og kjent på hvor vanskelig det er å bli involvert tidlig nok. Det var da. Nå er bærekraft og miljø strategien for både private og offentlige organisasjoner. Det forplikter og det gjør at vi kan forvente en helt annen tverrfaglig tilnærming til prosjektgjennomføring. Verden har endret seg, og så får jeg håpe at vi klarer å endre det vi har "stelt i stand"

Hva gjør du for å koble av fra jobb?
Jeg er på tur, med familie og gode venner. Naturen er ærlig og ekte. Prøver å skape et "spiselig landskap" i hagen, men har ikke helt lykkes (har ikke gitt opp)