Det skal forskes på tre områder; slam og avføring som materiale i biogass-anlegg som skal brukes til å varme opp husholdninger, bruk av sjøvann i oppvarming av gang- og sykkelveier, og vannmålere som kan detektere lekkasjer på et tidlig tidspunkt.

- Vi skal bygge en fremtidsrettet bydel i Bodø med store klima- og miljøambisjoner, og da må vi også tenke på smarte løsninger for håndtering av vann. Vann og avløp skal bli mer økonomisk bærekraftig, ved at vi tenker sirkulærøkonomi i prosjektet, sier Ronny D. Pedersen, seksjonsleder vann og avløp i Bodø kommune.

Teknologikompetanse
I forskningsprosjektet fokuseres det på koblingen mellom teknologi og håndtering av vann, og kommunen har samlet en solid arbeidsgruppe med teknologibakgrunn.

- I Bodø har vi ikke direkte mangel på vann, men vi ønsker å effektivisere håndteringen av vann og redusere unødvendig ressursbruk samtidig som vi ser på utvinning av energi. Derfor har det vært viktig for oss å styrke teknologikompetansen i prosjektet, og med oss som partnerne har vi; Nordkontakt, Techni, Krüger Kaldnes, NTNU og Sintef, sier Pedersen.

I tillegg til de norske samarbeidspartnerne omhandler forskningsprosjektet også fem andre byer i Europa.

- Med midler fra EU og Horizon 2020 skal vi sammen med Spania, Tyskland, Portugal, Belgia og Italia utvikle kunnskap og kompetanse om vannsmarte-samfunn i seks ulike byer, tilføyer Pedersen.

Trenger innbyggerne med på laget
Bodø kommune tilbyr i dag vannmålere til de som ønsker dette i sine private hjem. I B-WaterSmart prosjektet skal kommunen tilby innbyggerne nye smarte målere i et avgrenset pilotområde.

- Dagens målere gir en enkel oversikt over vannforbruk og kostnader. De nye vannmålerne vil raskt kunne se lekkasjer og feil i vann-nettet og fortelle nøyaktig hvor lekkasjen har oppstått. Dette gjør at man raskere kan utbedre feilen, sier Dag A. Hansen, CEO Techni.

- De nye målerne vil også måle forbruk i sanntid. Eieren kan se forbruket i egen app hvor samlet forbruk over en periode og forbruket akkurat nå vises. Målerne vil ha en lukkeventil som brukeren kan styre via den samme appen for eksempel ved reiser eller for å vinterstenge på hytta. Hansen forteller også at appen kan sende ut alarmer, som at temperaturen synker og nærmer seg frysepunktet eller at vannet renner kontinuerlig. Et av målene i prosjektet er også å inkludere en vannkvalitet-sensor som gir visshet om du har et rent og trygt vann hjemme, avslutter Hansen.