- Rapporten gir en introduksjon til industriens utvikling frem til i dag, og videre en pekepinn på hvordan industri og produksjon igjen kan bli en del av bybildet tett på boliger, forretninger, utdanningsinstitusjoner og andre byfunksjoner, sier prosjektleder for ny bydel Kristoffer Seivåg.

I tillegg viser rapporten til gode eksempler på hvordan dette har vært gjennomført andre steder, og med fokus på ny bydel, eksempler for hvordan dette kan utvikles i Bodø.

- Eksempler som kunnskapsklyngen i dagens terminalbygg, havklynge på Langstranda, planteskole og testsenter for grønn luftfart, sier Seivåg.

Les rapporten her. (PDF, 42MB)