Bodø Kommune og Nordlandsforskning deltar i det EU-finansierte forskningsprosjektet INDU-ZERO, som har utviklet en ny metode for å totalrenovere bygg på en effektivt og rimelig måte. 

– Prosjektet har utviklet renovasjonspakker til bygg, som potensielt skal hjelpe over 22 millioner hjem i Norden og Nord-Europa med å bli klimanøytrale, sier forsker Bjarne Lindeløv ved Nordlandsforskning. 

– I et miljø- og klimaperspektiv er det helt avgjørende at vi får oppgradert den gamle boligmassen til nullenergiboliger.

Halv pris

Prosjektets 15 partnere jobber med å etablere fabrikker som skal stå for storskalaproduksjon og skape en helt ny industri. I første omgang skal 15.000 renovasjonspakker kunne produseres årlig per fabrikk.

Renovasjonspakkene er prefabrikkerte og består av bærekraftig isolasjon for vegger og tak, varmepumper, solcellepanel, energikonvertere og ventilasjonssystem.

– Disse komponentene blir satt sammen til en pakke som enkelt skal kunne monteres på eksisterende hus, sier Tor Kristensen, som er prosjektleder for INDU-ZERO i Bodø kommune. 

Prosjektets beregninger viser at den nye renoveringsmetoden vil koste halvparten av tradisjonell renovasjon.

– Grunnen til dette er utviklingen og designet av en automatisert masseproduksjonsprosess, sier Kristensen.

 Konseptmodell av INDU-ZERO-fabrikk (Foto: Buro De Haan)

Nordisk løsning nær
Metoden beskrives som en gamechanger for byggesektoren.

– I Bodø kommune jobber vi sammen med Nordlandsforskning med å beregne hvordan denne teknologien kan brukes i Norge, sier Kristensen.

– Vi har jo et litt annet klima her enn i de sju andre deltakerlandene, så det må gjøres noen tilpasninger. 

I Norden dominerer trehusbygg den eldre boligmassen.

– For å unngå fuktutfordringer når renovasjonsmoduler monteres på den eksisterende boligkroppen må vi tilpasse produktet og særlig monteringsmetoder, forklarer Lindeløv.

De norske prosjektdeltakerne jobber tett sammen med svenske kollegaer, og har snart en løsning som kan godkjennes.

– Jeg håper byggenæringen vil gripe muligheten og kjenner sin besøkelsestid og satser på både automatiserte produksjons og monteringsmetoder slik som er vi har utviklet innen INDU-ZERO, sier Lindeløv.