Torsdag og fredag forrige uke ble det arrangert konferanse av KUPA, Concrete Innovation Cluster (CIC) og Bodø kommune. «Hvordan bruke grønn energi på bygg og anleggsplass» ble arrangert som en møteplass og kompetanseutvekslingsforum, med søkelys på grønn energi. Under konferansen ble det delt erfaringer, knyttet nettverk, og holdt presentasjoner fra flere aktører.

Utslippsfri innen 2025

Bodø kommune, ved miljørådgiver Ingrid Bay-Larsen, og prosjektleder for nye Sjøgata, Truls Moan holdt foredrag om klima og miljøambisjonene til kommunen, og hvordan kommunens klimakrav skal underbygge grønn konkurransekraft i bygg- og anleggsbransjen.

Sammen med syv andre norske byer, skal alle anleggsprosjekter i Bodø kommune være utslippsfrie innen 2025, sier Ingrid Bay-Larsen.

Mange deltok på konferansen for å dele erfaringer rundt grønne anleggsplasser.

Grønn stadion

Videre tok Tomas Helmeriksen fra Advansia til talerstolen, hvor han presenterte planene rundt det ambisiøse storprosjektet til Bodø/Glimt. Deres nye stadion, kalt Bodø Storstue. Helmeriksen understreker at prosjektet i utgangspunktet het Bodø Stadion, men at ambisjonene om et flerbruksareal har utviklet over tid, og skal huse langt mer enn bare et fotballstadion.

Treningssentre, restauranter og underjordiske idrettshaller er bare noe av det storstua skal inneholde. Videre forteller han om materialbruk og hvilke karbonavtrykk disse gir, og at storstua skal ha fokus på treverk som et mye brukt materiale.

Erfaringsutveksling

Avslutningsvis fortalte Oda Standal fra klimaetaten i Oslo kommune om deres erfaringer fra utslippsfrie arbeidsplasser. Gjennom et pilotprosjekt i Olav Vs gate i Oslo har klimaetaten gjort seg en rekke erfaringer som Standal delte med konferansen. Prosjektet i Oslo ligner det Bodø kommune skal iverksette i Sjøgata, og erfaringsutvekslingen var nyttig mange parter. Prosjektet sparte 99% av utslippene sammenliknet med et dieseldrevet byggeprosjekt, og 52% av utslippene fra et fossilfritt prosjekt.