Prosjektet skal redusere utslipp av klimagasser og etablere lokalproduksjon av ren energi, og utforske teknologier som solceller og sjøvannspumper. I tillegg vil batterilagring og lading for utslippsfrie kjøretøy være med på å skape et effektivt og fremtidsrettet havneområde i Bodø.

Havnene har mye aktivitet som er energikrevende og er dermed i en viktig posisjon for å redusere klimagassutslipp og ta i bruk nullutslippsløsninger.

Vi har ambisjoner om å videreutvikle vår rolle som knutepunkt for gods og logistikk og da er det naturlig å se etter fremtidens muligheter og løsninger. De positive klima- og energieffektene som dette prosjektet kommer til å bringe med seg er utrolig viktige og vil også bidra til en mer bærekraftig logistikk og transport, i tillegg til at vi vil kunne redusere klimautslipp som normalt er knyttet til dagens havneoperasjoner, sier Erlend Willumsen, Markeds- og utviklingssjef i Bodø Havn.

Bodø Havn er i gang med et omfattende arbeid med å utvikle havnen til en mer fremtidsrettet logistikk-hub. Dette innebærer blant annet bygging av nye terminaler som legger til rette for effektiv godsflyt og en optimalisering av areal og drift på terminalområdet på Rønvikleira. Eier Bodø kommune har også tydelige ambisjoner for Bodø Havn og en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av havneområdet. Prosjektet vil bli en viktig brikke i å realisere smarte løsninger for havnen og terminal og slik bidra til å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten.

- Havner og større næringsarealer er sentrale i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Dette er områder som ofte har høyt energi- og effektbruk. Det er derfor gledelig at vi får til dette samarbeidet i Bodø med Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og oss i kommunen med flere partnere. Lærdom og kunnskap fra løsningene som skal utredes og evalueres vil gi verdifulle innspill til oss i utviklingen av den nye bydelen i Bodø. I tillegg bygger dette prosjektet ny kunnskap og kompetanse internt i de organisasjonene som deltar, sier Julie Hinderaker Hagevik, Trainee i Ny by – ny flyplassprosjektet.

Utslippsreduksjoner vil være knyttet til bygninger, havneoperasjoner (kraner, trucker, biler med videre), landbasert trafikk til/fra havn, rutegående trafikk, hurtigbåter og gods- og cruisetrafikk.

Svetlana Hansen, daglig leder i Fjuel Bodø AS påpeker at de er opptatt av å kunne etablere helhetlige effektive energiløsninger som bidrar til direkte reduksjon av klimagassutslipp i Bodø Havn-området.

Derfor er det viktig at energiplanleggingen blir inkludert i planlegging og prosjektering veldig tidlig. Slik kan vi utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet energisystem i havneområdet og å redusere klimagassutslippene knyttet til virksomheten i størst mulig grad. Dette er derfor et spennende og viktig prosjekt for oss i Fjuel Bodø, sier Hansen.

Prosjektet skal vare frem til sommeren 2022 og er et bredt samarbeidsprosjekt. Både Asplan Viak, Arva, BE Varme og Trondheim kommune er deltakere i prosjektet.